New Reviewer
0 comments
1.0

Dear Facebook manager

I am living in USA WHERE I can see freedom, human rights and freedom of speech. That's why I am really love this country.

However, nowadays, you forget about human rights and freedom of speech as you blocked all of my comments about hochiminh( here is my comments:" Hồ chí minh tên thật là nguyễn sinh cung, rùi khi tìm đường cứu nước thì lấy nhiều tên như: nguyễn tất thành, nguyễn ái quốc (chỉ đổi tên, vẫn giữ họ nguyễn).thế tại sao từ khi thành chủ tịch nước thì đổi thành hồ chí minh( từ họ cha sinh mẹ đẻ là họ nguyễn mà qua họ hồ), giữ vậy tới khi qua đời và tới tận ngày hôm nay. Theo truyền thống văn hóa việt nam thì cha mẹ họ gì, đẻ con thì con phải theo họ cha chứ, dù có chuyện gì thì cũng đâu được bỏ cái họ mà cả dòng họ truyền qua bao đời rùi. Nếu đổi họ sang họ khác sẽ mang tội bất hiếu, bất kính với dòng họ nhà mình. Ông hồ khi làm chủ tịch nước rùi, trong tay nắm quyền lực thì sợ gì ai bắt bỏ tù như thời hoạt động cách mạng chứ.

Với tôi và chắc nhiều người vn đều biết cha già dân tộc vn ta là Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, hồ chí minh là hậu bối, chưa đủ tư cách là cha già của dân tộc vn đâu. Chưa kể trên ông hồ còn tổ tiên, cha mẹ ông hồ nữa, vậy nói ổng cha già của cả dân tộc vn, hóa ra ổng leo lên đầu tổ tiên nhà ổng mà ngồi luôn à?. Chưa hết, đất nước vn trải dài hơn 2000 năm văn hiến, chống giặc ngoại xâm và giữ nước, bao nhiêu vị anh hùng dân tộc đã ngã xuống để gìn giữ từng tất đất, bản sắc dân tộc mãi trường tồn, họ mới xứng đáng là cha mẹ già của dân tộc vn. Chế độ cộng sản bây giờ cũng như bao triều đại trong dòng chảy lịch sử,có lúc thịnh thì cũng có lúc suy.

Triều đại nào ko biết thương dân như con, tôn trọng dân và làm theo ý dân, triều đại nào đàn áp, xuất hiện nhiều tệ nạn tham ô hối lộ,tham nhũng, nhũng nhiễu người dân, đàn áp và ko cho người dân tiếng nói, dùng vũ lực để khống chế dân,tàn bạo với dân thì sớm muộn gì cũng bị khai tử. Lịch sử luôn đúng, chỉ có người viết sử bẻ cong ngòi bút để viết cho triều đại họ đang sống những điều tốt đẹp thôi và che dấu sự xấu xa.nhưng sự thật thì mãi trường tồn, rùi cũng có ngày sự thật được phơi bày ra ánh sáng dù được che đậy khéo léo cỡ nào đi nữa. Nên nhớ người dân giống như nước, chính trị triều đại giống như con thuyền, nước có thể giúp thuyền xuôi chèo mát mái, là khi thuyền đi xuôi dòng nước chảy, còn thuyền đi ngược dòng sẽ bị nước cản, thậm chí các con sóng sẽ lật đổ thuyền cái 1. Dân đen ko ngu đâu, họ còn khôn hơn cái lũ quan tự cho mình cái quyền ngồi ghế cao mà chỉ trỏ,đàn áp người dân.

Lũ chúng mà chọc dân điên lên là dân đập đổ cả nhà, và làm thịt cả nhà lũ quan tham và hôn quân đấy chẳng chơi."). You can ask Vietnamese people translate from Vietnamese to English, so that you can understand meaning of my words. I believe that I am not violating community standards, so why are you locking my mouth and not allowing me to express my personal opinions. Do you know how fake and cruel the communist regime of Vietnam is?

It is not inferior to communist China at all. Our country needs human rights and freedom of speech. If you stop us, you are abetting the evil that is harming our country.

Does facebook know that it is you who are violating the country's Constitution on freedom of speech and freedom to express personal opinions? The action because you guys banned me from commenting for 24 hours is because it violates the law and the US constitution.

You are accomplices with the communists to stifle free speech like China is doing with Hong Kong. I will think to bring this to the US Congress about you violating the Constitution of free speech.

Location: Upper Marlboro, Maryland

Do You Have Something To Say ?
Write a review

Comments

You will be automatically registered on our site. Username and password will be sent to you via email.
Post Comment

Facebook Reviews

  1. 11772 reviews
  2. 2180 reviews
  3. 1863 reviews
  4. 1478 reviews
  5. 1474 reviews
Facebook reviews