Verified Reviewer

This review is from a real person who provided valid contact information and hasn't been caught misusing, spamming or abusing our website. Check our FAQ

New Reviewer
0 comments
1.0

Geachte Heer '

Ik heb al niks anders aan het zoeken geweest *** ik klacht moest indienen van de computer uit online ?

maar het lukt mij niet , daarom doe ik het langs deze weg .

Op maandag 5 juli vonden wij dat kim eggermont raar begon te doen , we haden gevraagt wat er aan de hand was

maar telkens was het er is niks er is niks tot ik te horen kreeg dat ze achter onze rug bezig was ze stuurte mij berichten waar ik terug op antwoorden en van het één kwam het ander ,tot ik op facebook zette dat ik geen tattoo's meer lieten zetten en daar voor was ze slecht gezind ,ze zette zonder iets van mijn schending van pravecyop haar facebook , daar zijn bewijzen van ook de laatste berichten van mijn schending van mijn pravecy werd op haar facebook gezet .we hebben dit dan ook gemeld met zeven personen aan facebook ?

Nu word ik bedreigd door Patricia Van Den Bergh als groffe taal van kutwijf als ik jou ooit tegen kom ?

ook heeft Kim eggermont gedreigt om paar mensen op ons af te sturen naar ons buiten verblijf .

Bij deze wens ik klacht neer te leggen tegen kim eggermont woonachtig Doorgangstraat 50 Ledeberg 9050 ( gent) GSM 324********

en Paatricia Van den Bergh woont niet ver van kim eggermont .

wenst dat deze mij en mijn familie mt rust laat .

ik zou de bewijzen willen toevoegen maar dat gaat niet langs deze weg .

Met oprechte beleefde groeten

Wij hebben dat 15 keer gemeldaan facebook

Schending van pravicy van katje stannyke haar facebook.

Dear Sir '

I haven't been looking for anything else how to complain about the computer from online?

but I can't do it, that's why I do it this way.

On Monday, July 5, we found that Kim Eggermont was starting to act weird, we asked what was going on

but every time it was there is nothing there is nothing until I was told that she was working behind our backs she sent me messages to which I reply and one thing led to another, until I put on facebook that I no longer have tattoos and for that she was in a bad mood, she put without anything about my violation of pravecy on her facebook, there are proofs of the last messages of my violation of my pravecy were put on her facebook. we reported this with seven people to facebook?

Now I'm threatened by Patricia Van Den Bergh as rude language of a *** if I ever meet you?

Kim eggermont has also threatened to send a few people to our country house.

I hereby wish to file a complaint against Kim Eggermont, who lives in Doorgangstraat 50 Ledeberg 9050 (Ghent) GSM 324********

and Paatricia Van den Bergh lives not far from Kim Eggermont .

wish it would leave me and my family in peace .

I would like to add the proofs but it does not go this way .

With sincere polite greetings

We reported that 15 times to facebook

Violation of pravicy of kitten stannyke who smeared kim eggermont.

Location: Marche-En-Famenne, Luxembourg

Do You Have Something To Say ?
Write a review

Comments

You will be automatically registered on our site. Username and password will be sent to you via email.
Post Comment

Facebook Reviews

  1. 11936 reviews
  2. 2195 reviews
  3. 1885 reviews
  4. 1497 reviews
  5. 1480 reviews
Facebook reviews